QKIPK - QENDRA KOMBËTARE E INVENTARIZIMIT TË PASURIVE KULTURORE

Nis një nga projektet e programit  “Edukimi përmes kulturës”,  prioritet i qeverisë shqiptare dhe  Ministrisë së Kulturës, duke  shpallur muajin nëntor, muajin e leximit për vitin 2017.

Nisur nga përvoja e vitit të kaluar ku fushata përfshiu gjithë vendin, edhe këtë vit në fushatë të ftohen për bashkëpunim bibliotekat, libraritë, shkollat, universitetet, bashkitë si dhe të gjitha institucionet kulturore në vend.

Fushatë në mbarë vendin, me mbi 200 aktivitete leximi ku përfshihen shkollat, bibliotekat e rretheve, libraritë, etj. Aktivitetet do të angazhojnë të gjitha hallkat e librit: autorë, përkthyes, botues, redaktorë, mësues, nxënës e studentë, artistë, etj.

 

Fushata është konceptuar si vijon:

“LiriLibri” – Rrjeti i klubeve të leximit. Një risi e këtij viti do të jetë ngritja e rrjetit të klubeve të leximit në mbarë vendin sidomos në zonat periferike dhe të lëna në harresë, për rigjallërimin e jetës së librit dhe edukimin e brezit të ri përmes leximit pikërisht aty ku mungojnë libraritë e bibliotekat: mendimtarë të zonës, shkrimtarë apo përkthyes, dashamirës të librit, do të jenë nismëtarët e klubeve të leximit duke synuar ndërtimin e bërthamave ku diskutohet mbi ide, probleme, situata, ngjarje, histori të rrëfyera në libra.

 

“100-vjetori i lindjes së Musine Kokalarit” – Promovimi i veprës në tre vëllime, botuar në kujdesin e Bibliotekës Kombëtare dhe Ministrisë së Kulturës, në përmbyllje të vitit përkujtimor në nderim të figurës së Musine Kokalarit.

“Lexojmë Letërsi shqipe” – Dhurojmë vepra të autorëve më të mirë bashkëkohorë – 15 veprat e autorëve shqiptarë të përzgjedhur si kandidatë për çmimin e madh të letërsisë nga juria e Çmimeve Kombëtare në Ministrinë e Kulturës në tre vitet e fundit do të dhurohen gjatë Fushatës Kombëtare të Leximit në të gjithë vendin me synim nxitjen e leximit të letërsisë shqipe bashkëkohore.

 “Shkrimtarët e rinj” – Promovimi i pesë fituesve të Fondit të Krijimtarisë Letrare. Gjatë muajit Nëntor do të promovohet krijimtaria letrare e pesë autorëve të rinj të mbështetur nga Ministria e Kulturës për vitin 2017. Autorët:  Saimir Muzhaka, Manjola Nasi, Eris Rusi, Elona Çuliq, Belfiore Qose do të zhvillojnë çdo të shtunë të muajit Maratonën e leximeve në Tiranë, Prishtinë dhe Korçë.

“Lex_ON”– Gjatë muajt nëntor Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit do të organizojnë në të gjitha shkollat e sistemit arsimor parauniversitar në Shqipëri orë leximi me të ftuar shkrimtarë dhe përkthyes të njohur nga zona e tyre, si dhe veprimtari të tjera në nxitje të leximit.

Gjatë fushatës do të realizohen mbi 200 aktivitete në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Bashkinë e Tiranës dhe institucione dhe partnerë të tjerë si më poshtë:

–  Bashkitë e rretheve Shkodër, Lezhë, Pukë, Elbasan, Durrës, Korçë, Berat, Fier, Devoll, Skrapar, Vlorë, Gjirokastër, Sarandë, Pogradec,  Prrenjas, Librazhd, Shijak, Kukës, Vorë, Roskovec, Çorovodë, Mallakastër, Dibër, Cërrik, Himarë, Bulqizë, Mirditë, Maliq, Tepelenë si dhe bibliotekat vendore dhe qëndrore në rrethe.

–  Biblioteka Kombëtare, Teatri Kombëtar, Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”, Teatri i Kukullave, Teatri i Operas dhe Baletit, Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare në të gjithë vendin.

–  Shtëpitë Botuese: Pegi, Toena, Dituria, Onufri, Skanderbeg Books, Pika pa sipërfaqe, Albas, Ombra GVG, Fan Noli, Tirana Times, Gjergj Fishta, Zenit, etj.

– “Bukinist” –platforma e shitjes online për libra, pjesë e “NetTrade Albania”, që do të dhurojë kupona falas por edhe me ulje çmmi për shumë nga pjesëmarrësit e Fushatës Kombëtare të Leximit.

– Universiteti i Tiranës, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, Universiteti “Eqerem Çabej” Gjirokastër,  Universiteti “Fan Noli” Korçë, Universiteti “Aleksandër Moisiu”.

 

Kalendari i Aktiviteteve: Kliko

Fushata Kombëtare e Leximit “Takohemi për një libër” 2017

(31 tetor 2017  – 10 dhjetor 2017)

 

Ministria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore prezantuan Projektin “Krijimi i Qendrave të Informimit Publik për Regjistrimin On-Line të Pasurive Kulturore Kombëtare”. Projekti është një invenstim i Qeverisë Shqiptare i aplikuar dhe i fituar nga Ministria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore në mbështetje të Vendimit nr. 4, datë 19.01.2015 “Për shpalljen e thirrjes së parë për projekte, për vitin 2015, për të gjitha programet e fondit për zhvillimin e rajoneve”, axhenda digjitale.

Projekti bën të mundur:

 

• Krijimin e Sistemit Informatik Kombëtar të Administrimit të Pasurive Kulturore dhe Bazës së të dhënave shtetërore për regjistrimin e Pasurive Kulturore materiale dhe jomateriale për të gjitha kategoritë e poseduesve, me qëllim identifikimin, katalogimin, ruajtjen dhe përdorim nga:
– Institucionet Shtetërore, Subjektet Private (Fizike/Juridike) që posedojnë dhe administrojnë Fonde të Pasurive Kulturore në sistemin e trashëgimisë kulturore dhe të turizmit, për krijimin dhe përditësimin e Regjistrit Kombëtar të Pasurive Kulturore në pronësi publike dhe private, si dhe për administrimin e Inventarit të Fondit Muzeor Kombëtar.
– Shërbimi doganor në Republikën e Shqipërisë për monitorimin e lëvizjeve dhe të pronësisë së objekteve të pasurive kulturore, në pronësi publike dhe private, brenda dhe jashtë territorit të RSH. – Policia e Shtetit / Interpoli për shkëmbim informacioni në sistem lidhur me rastet e grabitjeve dhe vjedhjeve të objekteve të trashëgimisë kulturore në vend, si dhe në rastet e denoncimeve nga Institucionet Ndërkombëtare që operojnë brenda dhe jashtë RSH.
– Publiku për informim mbi procedurat e regjistrimit të pasurive kulturore kombëtare në pronësi private dhe publike, procedurat e lëvizjes brenda dhe jashtë territorit të RSH për objektettrashëgimi kulturore, si dhe për informacion mbi Pasuritë Kulturore Kombëtare.

 

• Ndërtimin e kabinetit të serverave në parametra dhe standarte ndërkombëtare.

 

• Krijimin dhe vënien në funksion dhe strukturë të 6 Qendrave të Informimit Publik për regjistrimin online të pasurive kulturore kombëtare pranë Drejtorive Rajonale të Kulturës Kombëtare, si Zyra rajonale të QKIPK-së për dokumentimin, inventarizimin dhe katalogimin e pasurive kulturore, monitorimin e lëvizjes, si një strategji kombëtare në luftën kundër trafikimit të paligjshëm të pasurive kulturore.

 

• Krijimin e sportelit të shërbimit publik pranë Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore për informacion dhe kryerjen e procedurave të regjistrimit.

 

• Lehtësimin e procedurave për shërbim publik ndaj qytetarëve lidhur me rregjistrimin e veprave të artit dhe të objekteve të trashëgimisë kulturore në pronësi të tyre si dhe publikimin e pasurive kulturore shqiptare.

 

• Ndërveprimin në Gov-net për ofrim dhe marrje shërbimi. Zgjerimi me Qendra Rajonale dhe krijimi i Sistemit informatik kombëtar të adminstrimit të pasurive kulturore ka një qënë një nga rekomandimet e lëna nga Banka Botërore në vitin 1995, kohë kur dhe u krijua Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore falë projektit të iniciuar po nga Banka Botërore. Në rekomandimet e Këshillit të Europës theksohet se “Proçesi i inventarizimit dhe regjistrimit të pasurive kulturore duhet të konsiderohet si një përfitim i publikut të gjerë”.

 

RISITË E SISTEMIT INFORMATIK KOMBËTAR TË ADMINISTRITMIT TË PASURIVE KULTURORE

 

1. Ndërtimi i një baze të dhënash e unifikuar dhe e strukturuar.
– Baza e re e të dhënave bën të mundur unifikimin e katalogëve në një bazë të vetme si dhe identifikimin e objekteve kulture me nje kod unik.
– Ndërtimin e entiteve të kategorizueshme. Të dhënat e objekteve janë të struktuara dhe të kategorizuara sipas kategorive në disa nivele ku çdo e dhëne e objektit është e raportueshme.
– Ndërveprim në rrejt me Institucionet Kombëtare dhe Ndërkombëtare.

2. Ndërlidhje me Institucionet

– Sistemi ofron ndërveprimin me institucionet: Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civil, Qendra Kombëtare e Regjistrimit, Policia, Dogana, Interpoli, etj, përmes shërbimeve Web Service, duke bërë të mundur kontrollin dhe monitorimin nga Organet kompetente.
– Shërbimet do të publikohen nëpërmjet AKSH-it

3. Akses për përdorues të jashtëm

– Posedues, Autorë apo Pronarë të Pasurive Kulturore do të mund të kenë akses në sistem për të konsultuar objeket në pronësi apo posedim të tyre.

4. Denoncime

– Platforma e regjistrimit dhe shkëmbimit të informacionit në sistem lidhur me rastet e grabitjeve dhe vjedhjeve të objekteve të trashëgimisë kulturore në vend, si dhe në rastet e denoncimeve nga Institucionet Ndërkombëtare që operojnë brenda dhe jashtë RSH.

5. Sistem Transaksional
– Baza e re e të dhënave lejon një nivel më të lartë kontrolli të statusit të objekteve duke e kthyer atë në një sistem transaksional.
– Një sistem bashkëkohor i standartizuar për të pranuar ndryshimet dhe zhvillimet e teknologjisë në të ardhmen dhe implementimin e tyre.

6. Platforma për Krijimin dhe Administrimin e Inventarit të Fondit Muzeor Kombëtar

 

VIJIMËSIA E FUNKSIONIT DHE MISIONIT TË PROJEKTIT

 

Përfshirja e Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore në Rrjetin Rajonal të Qendrave të Katalogimit brenda vitit 2018. (Sistemi Informatik Kombëtar i Administrimit të Pasurive Kulturore i ndërtuar bazuar në standarte ndërkombëtare do të mundësojë një bashkëpunim dhe komunikim në nivel rajonal për ndërveprim dhe përthithje të projekteve). Aplikime në Projektet IPA (QKIPK institucion partner). Gjithashtu, projekte të aplikuara, të fituara dhe në proces zbatimi me Unesko-n. Mund të përmendim një nga projektet e aplikuar dhe fituar nga QKIPK me Ministrinë e Kulturës në “Programme of Participation in the activities of Member States 2016-2017” mbështetur nga UNESCO “Building capacities and promoting the digitized inventory of culture properties and the fight against illicit trafficking of cultural properties”.
 
 

Ky është misioni dhe vizioni ynë për ruajtjen, mbrojtjen, dokumentimin dhe promovimin e pasurive kulturore kombëtare

 

 

  • 20423892_10154539468361829_1102993668228953007_o
    20424080_10154539468786829_5906128225961032641_o
    20424193_10154539468426829_5417177893680671535_o
(more…)

Njoftim për shpalljen e fituesit të konkursit për vend pune Përgjegjës Sektori të
Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve pranë QKIPK – së.
Bashkëngjitur gjeni njoftimin: Shiko Njoftimin

NJOFTIM PËR SHTYRJE APLIKIMI DERI 20.07.2017 PËR KONKURIM PËR VENDE PUNE: Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve

Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, në Urdhërin e Kryeministrit nr. 26, datë 25.01.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qëndrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore”, dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (QKIPK) neni 5, “Proçedura e rekrutimit të punonjësve të rinj”,
Qëndra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore rishpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:
Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve
Të gjithë personat e interesuar mund te njihen me kërkesat e veçanta për konkurim përmes faqes zyrtare: www.qkipk.gov.al

QËLLIMI I PUNËS:
Krijimi dhe përditësimi i Regjistrit Kombëtar të Pasurive Kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme, materiale dhe jomateriale për të gjithë kategoritë e poseduesve, përmes Rrjetit Informatik Kombëtar te Administrimit të Pasurive Kulturore dhe i Databazës Kombëtare të Pasurive Kulturore konform kuadrit ligjor në fuqi me qëllim identifikimin, dokumentimin e saktë shkencor, regjistrimin, katalogimin dhe promovimin e tyre. Regjistrimi dhe administrimi i Inventarit të Fondit Muzeor Kombëtar në bashkëpunim me institucionet që posedojnë objekte dhe fonde të trashëgimisë kulturore. Lëshimi i Pasaportës për Objektet e Pasurive Kulturore në pronësi publike dhe private. Monitorimi i lëvizjes dhe i pronësisë të objekteve të pasurive kulturore në pronësi publike dhe private. Vlerësimi i objekteve të trashëgimisë kulturore, ne pronësi private, te luajtshme, qe dalin jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME QË DUHET TË PLOTËSOJNË APLIKANTËT:
Të jenë shtetas shqiptar.
Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës.
Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse.
Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi.
Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

KËRKESA TË VECANTA PËR KANDIDATIN:
Të ketë kryer arsimin e lartë (ciklin e plotë, sipas ligjit nr.9741 datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”) në fushën e Arkeologjisë, Trashëgimisë Kulturore, Artit ose në fusha të tjera të ngjashme me to.
Të ketë experience pune dhe trajnimesh në fushën e Trashëgimisë Kulturore sipas përshkrimit të punës.
Përbëjnë avantazh çertifikime dhe përvoja trajnimi dhe pune e organizma ndërkombëtarë që operojnë në fushën e Trashëgimisë Kulturore.
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze të dokumentuar (ose të një gjuhe të Bashkimit Europian)
Përbëjnë avantazh çertifikime në TIK.
Të ketë aftësi të mira organizative, komunikimi dhe të punës në grup.
Të punojë në kushtet e presionit të kohës dhe afateve kohore.
Të ketë iniciativë dhe aftësi të mira analize dhe raportimi.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
Aplikanti duhet të paraqesë brenda datës, 20.07.2017 ora 12.00 pranë Protokollit të QKIPK-së, në adresën: Rr “Aleksandër Moisiu” nr. 76 (tek ish Kinostudio), kati I 3-të, Tiranë këto dokumenta:
Kërkesë për aplikim dhe një letër motivimi;
Jetëshkrim i aplikantit (CV)
Fotokopje të diplomës dhe librezës së notave (perfshire edhe diplomen bachelor); Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë te përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit.
Fotokopje të librezës së punës;
Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit;
Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit;
Vërtetim nga Institucioni që është larguar që nuk ka mase displinore ne fuqi.
Cdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.
(Dokumentat duhet të jenë të noterizuara. Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).
Pas verifikimit paraprak të aplikimeve, në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore do të shpallet lista e konkurrentëve, që do të vazhdojnë më tej konkurimin si dhe data kur do të zhvillohet intervista.

Njoftim pë konkurim për vend pune: Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve

Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, në Urdhërin e Kryeministrit nr. 26, datë 25.01.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qëndrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore”, dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (QKIPK) neni 5, “Proçedura e rekrutimit të punonjësve të rinj”,
Qëndra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore rishpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:
Përgjegjës Sektori pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve
Të gjithë personat e interesuar mund te njihen me kërkesat e veçanta për konkurim përmes faqes zyrtare: www.qkipk.gov.al

QËLLIMI I PUNËS:
Krijimi dhe përditësimi i Regjistrit Kombëtar të Pasurive Kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme, materiale dhe jomateriale për të gjithë kategoritë e poseduesve, përmes Rrjetit Informatik Kombëtar te Administrimit të Pasurive Kulturore dhe i Databazës Kombëtare të Pasurive Kulturore konform kuadrit ligjor në fuqi me qëllim identifikimin, dokumentimin e saktë shkencor, regjistrimin, katalogimin dhe promovimin e tyre. Regjistrimi dhe administrimi i Inventarit të Fondit Muzeor Kombëtar në bashkëpunim me institucionet që posedojnë objekte dhe fonde të trashëgimisë kulturore. Lëshimi i Pasaportës për Objektet e Pasurive Kulturore në pronësi publike dhe private. Monitorimi i lëvizjes dhe i pronësisë të objekteve të pasurive kulturore në pronësi publike dhe private. Vlerësimi i objekteve të trashëgimisë kulturore, ne pronësi private, te luajtshme, qe dalin jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME QË DUHET TË PLOTËSOJNË APLIKANTËT:
Të jenë shtetas shqiptar.
Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës.
Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse.
Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi.
Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.

KËRKESA TË VECANTA PËR KANDIDATIN:
Të ketë kryer arsimin e lartë (ciklin e plotë, sipas ligjit nr.9741 datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”) në fushën e Arkeologjisë, Trashëgimisë Kulturore, Artit ose në fusha të tjera të ngjashme me to.
Të ketë experience pune dhe trajnimesh në fushën e Trashëgimisë Kulturore sipas përshkrimit të punës.
Përbëjnë avantazh çertifikime dhe përvoja trajnimi dhe pune e organizma ndërkombëtarë që operojnë në fushën e Trashëgimisë Kulturore.
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze të dokumentuar (ose të një gjuhe të Bashkimit Europian)
Përbëjnë avantazh çertifikime në TIK.
Të ketë aftësi të mira organizative, komunikimi dhe të punës në grup.
Të punojë në kushtet e presionit të kohës dhe afateve kohore.
Të ketë iniciativë dhe aftësi të mira analize dhe raportimi.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
Aplikanti duhet të paraqesë brenda datës, 10.07.2017 ora 12.00 pranë Protokollit të QKIPK-së, në adresën: Rr “Aleksandër Moisiu” nr. 76 (tek ish Kinostudio), kati I 3-të, Tiranë këto dokumenta:
Kërkesë për aplikim dhe një letër motivimi;
Jetëshkrim i aplikantit (CV)
Fotokopje të diplomës dhe librezës së notave (perfshire edhe diplomen bachelor); Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë te përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit.
Fotokopje të librezës së punës;
Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit;
Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit;
Vërtetim nga Institucioni që është larguar që nuk ka mase displinore ne fuqi.
Cdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.
(Dokumentat duhet të jenë të noterizuara. Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).
Pas verifikimit paraprak të aplikimeve, në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore do të shpallet lista e konkurrentëve, që do të vazhdojnë më tej konkurimin si dhe data kur do të zhvillohet intervista.

QËNDRA KOMBËTARE E INVENTARIZIMIT TË PASURIVE KULTURORE

Njoftim për konkurim për vende pune: Specialist i Teknologjisë së Informacionit në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore

Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, në Urdhërin e Kryeministrit nr. 26, datë 25.01.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qëndrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore”, dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (QKIPK) neni 5, “Proçedura e rekrutimit të punonjësve të rinj”,

Qëndra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore shpall konkurimin për vend të lire pune në pozicionin:

Specialist i Teknologjisë së Informacionit pranë Sektorit të Inventarizimit, Katalogimit të Pasurive Kulturore & Botimeve

PËRSHKRIMI I PUNËS:
Zhvillimi i sistemit të brendshëm të shkëmbimit elektronik të të dhënave, krijimi dhe administrimi i bazave të të dhënave. Krijimin e funksionaliteteve të ndryshme në bazat e të dhënave për mirëfunksionimin e tyre. Zhvillimi i sistemeve të reja kompjuterike. Mirëmbajtja e administrimi i rrjetit dhe i paisjeve kompjuterike të institucionit dhe përcaktimi i difekteve për ato paisje që kanë nevojë për shërbime më të specializuara. Instalimi dhe konfigurimi i sistemeve kompjuterike hardware dhe software. Asistencë në zgjidhjen e problemeve të ndryshme teknike për personelin e QKIPK. Dizenjimi dhe administrimi i faqes së web, hedhja e informacionit etj.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME QË DUHET TË PLOTËSOJNË APLIKANTËT:

Të jenë shtetas shqiptar.
Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës.
Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse.
Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi.
Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
KËRKESA TË VECANTA PËR KANDIDATIN:

Të ketë kryer arsimin e lartë (ciklin e plotë, sipas ligjit nr.9741 datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”) për Informatikë, Inxhinieri Elektronike, Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK), ose në fusha të tjera të ngjashme me to.
Të ketë experience pune dhe trajnimesh në administrimin e sistemeve, infrastrukturës dhe aplikacioneve, sipas përshkrimit të punës.
Përbëjnë avantazh çertifikime në teknologjinë Microsoft. SQL Server, ORACLE apo ekuivalente me to.
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze të dokumentuar (ose të një gjuhe të Bashkimit Europian)
Të ketë aftësi të mira organizative, komunikimi dhe të punës në grup.
Të punojë në kushtet e presionit të kohës dhe afateve kohore.
PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Aplikanti duhet të paraqesë brenda datës, 15.04.2017 ora 12.00 pranë Protokollit të QKIPK-së, në adresën: Rr “Aleksandër Moisiu” nr. 76 (tek ish Kinostudio), kati I 3-të, Tiranë këto dokumenta:

Kërkesë për aplikim dhe një letër motivimi;
Jetëshkrim i aplikantit (CV)
Fotokopje të diplomës dhe librezës së notave të; Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë te përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit
Fotokopje të librezës së punës;
Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit;
Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit;
Vërtetim nga Institucioni që është larguar që nuk ka mase displinore ne fuqi.
Cdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.
(Dokumentat duhet të jenë të noterizuara. Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

Pas verifikimit paraprak të aplikimeve, në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore do të shpallet lista e konkurrentëve, që do të vazhdojnë më tej konkurimin si dhe data kur do të zhvillohet intervista.

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VENDE PUNE: SPECIALIST I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE (JURIST/JURISTE) PRANË QKIPK
QendraKombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore bazuar Urdhërin e Kryeministrit Nr. 26, datë 25.01.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qëndrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore” dhe Rregullores së Brendshme të Institucionit (QKIPK) neni 5, “Proçedura e rekrutimit të punonjësve të rinj”, kërkon të bëjë shpalljen për vendin vakant si më poshtë:
Specialist Jurist/Juriste në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse & Financës (1 vend) pranë Qëndrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore.
Të gjithë personat e interesuar mund te njihen me kërkesat e veçanta për konkurim përmes faqes zyrtare www.qkipk.gov.al
Kërkesat e përgjithshme për këtë pozicion pune që duhet të plotësojnë aplikantët janë si më poshtë:
a) Të jenë shtetas shqiptar. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
b) Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës.
c) Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse.
d) Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi.
e) Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore.
Kërkesa të veçanta që duhet të plotësojnë aplikantët për pozicionin:
a) Të ketë formim/edukim profesional të lartë në Shkencat Juridike.
b) Të ketë titull “Master i Shkencave”, apo një titull të barazvlefshëm me të, në fushat e mësipërme.
c) Të ketë përvojë pune jo më pak se dy vjeçare si jurist/juriste
d) Të zotërojë njohuri, aftesi dhe kompetenca në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës.
e) Të ketë kryer trajnime dhe të ketë përvojë pune të dokumentuar si jurist/jursite
f) Të ketë aftësi te të punës në grup si dhe aftësi të mira komunikimi me institucionet dhe partnerët qëndrore dhe lokale, kombëtarë e ndërkombëtarë.
g) Të punojë në kushtet e presionit të kohës dhe afateve kohore.
h) Të ketë iniciativë dhe aftësi të mira analize dhe raportimi.
i) Të zoteroje të paktën një nga gjuhët kryesore të huaja me shkrim e me goje (të dokumentuar).

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
Parqitja e dokumenteve:
Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a) Jetëshkrim i aplikantit
b) Fotokopje e diplomes (perfshire edhe diplomen bachelor). Per diplomat e marra jashte Republikes se Shqiperise te percillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit.
c) Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d) Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e) Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f) Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.
g) Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h) Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka mase displinore ne fuqi.
i) Cdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Aplikanti duhet t’i paraqesë dokumentet brenda datës, 17.01.2017 ora 12.00 pranë Protokollit të QKIPK-së
Adresa: Rr “Aleksandër Moisiu” nr. 76 (tek ish Kinostudio), kati I 3-të, Tiranë.